top of page

Välkommen till Sjöbergen Norra odlarförening

Sjöbergen Norra är en odlarförening i Sjöbergen i västra Göteborg, strax intill Älvsborgsbrons södra fäste. Du är välkommen att promenera i området – men kom ihåg att resultatet av odlarmödorna tillhör den som har odlingsrätten på den enskilda lotten. Njut gärna med ögonen men låt blommor, grönsaker, bär och andra grödor vara.

För Sjöbergen Norra odlarförenings medlemmar 

Nyttjanderättsavtal 2024 och "Vad kan du bidra med"

Sjöbergen Norra är en ideell förening och vi måste alla solidariskt hjälpas åt för att sköta vårt område i enlighet med Exploateringsförvaltningens direktiv.

 

Du kan bidra till föreningen genom att bland annat engagera dig i styrelsen. Det är både roligt, spännande och ger dig en möjlighet att vara med och påverka vad som händer i föreningen i smått och stort. Är du nyfiken på hur vi arbetar och vill höra mer tveka inte att mejla oss eller prata med oss på arbetsdagarna. Känner du att det inte finns tid för styrelsearbete finns det många andra sätt att bidra.

 

Vi har satt ihop en guide som du kan skriva ut, fylla i och ta med till vår första arbetsdag eller skicka tillsammans med Nyttjanderättsavtal 2024 till vår dokumentansvarig. På så sätt kan vi sätta ihop ett brett nätverk så vi alla kan stötta och hjälpas åt att hålla liv i Sjöbergen Norra. 

 

Via nedanstående länk finner du ett uppdaterat nyttjanderättsavtal som vi vill att du skriver ut i två exemplar, noga läser igenom samt skriver under och lämnar till styrelsen i samband med vår första arbetsdag lördag 13 april. Du kan också skicka avtalet via postgång till vår dokumentansvarig. Se adress längre ner.

Sista dag för inlämning av påskrivet avtal är 30 april 2024!

 

Har du frågor eller andra funderingar kring nyttjanderättsavtalet går det bra att kontakta styrelsen på vår mejl sjobergennorra@outlook.com

 

Våriga hälsningar,

Styrelsen Norra odlarförening

Under Medlemssidorna kan du ladda ner Nyttjanderättsavtal 2024 och Vad kan du bidra med 

Adress för inskick av nyttjanderättsavtal:

Sjöbergen norra odlarförening

Att: Carina Conticelli

Slottsskogsgatan 49A

414 70 Göteborg

Fästpunkt 2
Tomater AdobeStock_462486914 mindre.jpg

Kön för att hyra en odlingslott är stängd för i år!

Tyvärr är kön för att hyra en odlingslott stängd för innevarande odlingsår (2024). Den öppnar igen i början av februari 2025 – exakt när meddelas här på hemsidan.

För mer information kontakta sjobergennorra@outlook.com

Styrelsen för Sjöbergen Norra odlarförening

bottom of page