top of page

Kontakt

Sjöbergen Norra Odlarförenings styrelse når du i första hand via vår gruppmejladress: sjobergennorra@outlook.com

Nedan finner du namn och lottnummer till styrelsen

Ordförande: Felix Heimerson (lott 110)

Vice ordförande: Tatiana Bjarne (lott 65)

Kassör: Mariana Soriano (lott 12)

Sekreterare: Kerstin Christoffersson (lott 111)

 

Ledamot: Gunn Magnusson Andersson (lott 83)

Ledamot: Carina Conticelli (lott 16)

Ledamot: Charlotta Falkholt (lott 29) 

 

Suppleant: Anna Kärrberg (lott 97) 
Suppleant: Linda Hagberg (lott 128) 
Suppleant: Sofia Vikström (lott 69) 

Valberedningen:

Lotti Ulllén (lott 44 och 45), Ulla Robertsson (lott 43) och Carina Sundqvist (lott 125), varav Carina är sammankallande.

Uppsägning av odlingslotter:

Skriftligen per e-post: 

sjobergennorra@outlook.com

bottom of page