top of page

Nyttjanderättsavtal

Styrelsen för vår förening har under flera odlingssäsonger noterat ett ökande antal odlingslotter som inte underhålls och sköts enligt gällande nyttjanderättsavtal.

Markägaren, Göteborgs Stad Fastighetskontoret, kan om de så anser säga upp föreningens arrendeavtal för vårt odlingsområde.

För att inte hamna i en sådan situation har styrelsen beslutat att utarbeta nya uppdaterade nyttjanderättsavtal som inkluderar Fastighetskontorets krav på vår förening.

Vi har vidare beslutat att kungöra ett besiktningsprotokoll som vi använder vid bedömning av om våra odlingslotter sköts eller inte.

Styrelsen önskar framöver i första hand kommunicera med föreningens medlemmar digitalt/via e-post för att minimera administration och kostnad vid brevutskick. Vi ber er därför att i nyttjanderättsavtalet fylla i om ni samtycker till detta.

För vår förenings framtid är det viktigt att vi alla hjälps åt att hålla vårt område och alla odlingslotter i ett gott skick.

Här kan du kan ladda ner det uppdaterade nyttjanderättsavtalet som pdf-fil.

Vänliga hälsningar 
Styrelsen

bottom of page