top of page

Invasiva växter

Föreningen har beslutat att bekämpa de invasiva arterna kanadensiskt gullris, höstgullris, och blomsterlupin. Dessa är inte ännu med på EUs lista över invasiva arter, eller nationell förteckning, men utvärderas och väntas komma upp. Naturvårdsverket rekommenderar att de redan nu bekämpas. 

Vi uppmanar alla som har kanadensiskt gullris på lotten att snarast ta bort plantan/plantorna. Den bekämpas bäst genom att den slås innan den sätter frön. Blomningstid är från september till oktober. Mindre bestånd kan grävas upp, eller dras upp – den sprids även genom rötter, så det är det bästa, och de flesta har bara mindre plantor än så länge.

 

Slagna eller uppdragna växter läggs i en sopsäck som knyts ihop ordentligt. (Tänk på att det inte får vara jord med bland rötterna eller blommorna eftersom det inte går att bränna.) Du slänger växterna, rötter och stjälkar på återvinningscentralen i containern brännbart. Är det inte så mycket så kan den läggas i en plastpåse och slängas i vanliga soptunnan hemma. (I hushållsavfall, inte i matavfallet.)

Bra också att sen återkommande ha koll på området där den växt.

Gullris

Blomsterlupin ska också bekämpas på samma sätt, viktigt att den inte får frön som mognar.

Obs! Lägg inte blomsterlupin eller kanadensiskt gullris i komposten.

Gå gärna in på www.naturvardsverket.se och sök på kanadensiskt gullris och blomsterlupin för mer info.

blomsterlupiner-960x540_edited.jpg

Blomsterlupin

En annan invasiv art på området är parksallad, som vi informerat om tidigare år. Det har nyss funnits några bestånd med blommande parksallad, borttagna nu, och lotter där den tyvärr har fått växa fritt med mycket blad som breder ut sej. Parksallad grävs upp, viktigt att få med rötterna som är långa och vita (som kirskål) Den kan också bekämpas genom upprepad klippning. Lägg inte på komposten, utan på presenning bredvid eldningstunnan där de får torka för att senare brännas. Ta gärna med även denna hem för att slänga själv i soptunna.

 

Styrelsen kommer att kontakta de lotter där vi ser att dessa växter finns, och vi uppmanar alla att ta bort dom.

Parksallad.jpg

Blommande parksallad

Parksallad blad.jpg

Parksallad blad

Andra invasiva arter är som ni vet parkslide, som Dan Lundberg framgångsrikt bekämpat. Föreningen har också blivit av med jättebalsamin på området, men ett mindre bestånd av den mindre och giftiga blekbalsaminen upptäcktes längs diket mot Djurgårdarna, och rensades bort på en arbetsdag. Vi har troligen utrotat gul skunkkalla, och den vresros som fanns på området är också borta.

bottom of page