Medlemsavgift 2023

 

Medlemsavgiften för 2023 skall betalas senast 30 september och avgiften är densamma som föregående år. Sjöbergen Norra Odlarförening Plusgiro 58 89 46-4. Information om inbetalning kommer efter sommaren via mejl (om du inte meddelat att du behöver informationen per brev), vilket underlättar administration och sänker föreningens utgifter.