top of page

Medlemsavgift 2025

 

Medlemsavgiften för 2025 skall betalas senast 30 september 2024 och avgiften är densamma som föregående år. Sjöbergen Norra Odlarförening Plusgiro 58 89 46-4. Information om inbetalning kommer efter sommaren via mejl (om du inte meddelat att du behöver informationen per brev), vilket underlättar administration och sänker föreningens utgifter.

Klicka på länken för att se avgiften för respektive lott:

bottom of page