top of page

Information i samband med den nya datalagstiftningen

I samband med att den nya datalagstiftningen GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter i föreningen.

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån

  • att vi har ett nyttjanderättsavtal upprättat med dig för en odlingslott som du betalar för.

  • att vi behöver kunna kontakta dig, skicka ut information och kallelser till möten.

De personuppgifter som vi har är namn, adress, telefonnummer och eventuellt e-post.
Vi kan lämna ut dina personuppgifter till fastighetskontoret i Göteborgs stad om de begär det.


I samband med du deltar i en studiecirkel kan vi, efter samtycke av dig, lämna ut dina uppgifter till aktuellt studieförbund.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Sjöbergen norra odlarförening

bottom of page