top of page

Grod- och kräldjur i Sjöbergen

Detta är en artlista för grod- och kräldjur i Sjöbergen, baserad på odlaren Dan Lundbergs observationer i området.

Vanlig padda (Bufo bufo)
Har jag sett på min odlingslott, men jag vet inte var lekdammen är.

Åkergroda (Rana arvalis)
Är den tidigaste att leka på våren i groddammarna.

Vanlig groda (Rana temporaria)
När åkergrodan har lekt är dammarna grodfria i två-tre veckor (vuxna djur) innan den vanliga grodan anländer för sin lek.

Mindre vattensalamander (Lissotriton vulgaris, tidigare Triturus vulgaris)
Är nästa art att krypa ner i dammarna för att leka.

Skogsödla (Zootoca vivipara, tidigare Lacerta vivipara)
Är det enda kräldjuret jag sett uppe i Sjöbergen.

Dan Lundberg

Karl Johansgatan 63
Göteborg

bottom of page