top of page

Däggdjur i Sjöbergen

Detta är en artlista över däggdjur i Sjöbergen, baserad på odlaren Dan Lundbergs observationer i området.

Dvärgnäbbmus (Sorex minutus)
Vår minsting bland de små. Ett kännetecken är att svansen ser urnupen ut längst in.

Vanlig näbbmus (Sorex araneus)
Som sig bör den vanligaste och vanlig även här.

Vattennäbbmus (Neomys fodiens)
Setts någon gång, som namnet säger vid vatten.

Mullvad (Talpa europaea)

En hög har jag hittat när jag letade igenom området efter spår  – var den på genomresa?

Fladdermöss – enligt Park och naturs inventering, när de gjorde en avsökning med ultraljudsdetektor på norra odlarföreningens område:

 

Fälthare (Lepus europaeus)
Ser jag nästan dagligen. När det kommer snö äts grönkålen upp, före snön faller är dieten bara gräs.

Ekorre (Sciurus vulgaris)
Flera par haft goda år när råttor stått på mårdens meny. Efter lövfällningen ser man många sommarbon. De bygger många bon för att övernatta på olika ställen så att det blir svårt för mården att hitta ekorren.

Skogssork (Clethrionomys greolus)
Finns, men gnagare har inte inventerats med levande fällor så jag skall leta spybollar från häckande ugglor för att se artsammansättningen i området.

Vattensork (Arvicola terrestis)
Är vanlig. Storleken på hål in till gångarna ger lätt arttillhörighet samt de underjordiska betesskadorna. Stjäl en och annan grönsak av mig.

Åkersork (Microtus agrestis)
se Skogssork

Större skogsmus (Apoemus flavicollis)
Är vanlig. Lätt observerad då den ofta söker sig in i redskapslådor på hösten. Har det bruna halsband som man kan skilja arterna på i fält.

Mindre skogsmus (Apoemus syltvaticus)
Beteende är som sin större släkting men saknar det bruna halsbandet. Storleken på arterna överlappar varandra.

Brunråtta (Rattus norvegicus)
Det har varit några riktiga råttår 2014 och 2015. Jag ser dem nästan varje dag trots att arten huvudsakligen är nattaktiv, men jag ser dem dagtid klättrande i träd för att äta plommon. Dock har duvhöken ätit upp råttor som jag sett.

Husmus (Mus musculus)
En art som trivs bra i vår närhet, därav namnet.

Rödräv (Vulpes vulpes)
Föryngring sker och räven har gott om mat, se ovan.

Vessla (Mustela nivalis)
Har jag inte sett, men den har lämnat spillning efter sig.

Mink (Neovison vison) Iller (Mustela putorius)
Spår har setts många gånger men artern är i det närmaste omöjliga att skilja åt på spåren och de rapporter jag har fått är diffusa.

Mård (Martes martes)
Vintern 2015–16 såg jag den bästa spårlöpan på åratal, annars är det ofta spillning på plundrade fågelholkars tak som visar på närvaro av busen.

Grävling (Meles meles)
Det finns några gryt på området, så det förekommer föryngring.

Vildsvin (Sus scrofa)
De bökspår jag sett skrämmer mig som odlare. Kommer de att äta rent så slutar jag att odla.

Älgar (Alces alces)
Kommer på besök när kalvarna stöts bort från kon, men Sjöbergen är för litet för älgen.

Rådjur (Capreolus capreolus)
Det är därför som odlarföreningarna har köpt viltstängsel. Tulpanodlarna är negativa till tulpaner utan blommor, då rådjuren ser dessa som extra sakliga.

Dan Lundberg

Karl Johansgatan 63
Göteborg

bottom of page