top of page

Arrendeavtal

 

Föreningen har tecknat ett nytt arrendeavtal med Fastighetskontoret. Avtalet löper på 24 månader (2016-2017). Därefter är det möjligt att förlänga avtalet två år i taget.

Fastighetskontoret har höjt arrendeavgiften för odlarområdet. Avtalet är inte förhandlat; höjningen är ett ensidigt politiskt beslut. Arrendeavgiften höjs med 30 procent per år i tre år – 2016–2018 – från 1:- per odlingsbar kvadratmeter till 1:90 per odlingsbar kvadratmeter. Föreningen kommer därför att höja arrendeavgiften för våra odlingslotter från 2017 års odlingssäsong.

Det nya arrendeavtalet innehåller också mer detaljerade regler om skötsel av odlingslotter och odlarområdet. Uppsägningstiden är sex månader.

Läs hela arrendeavtalet.

bottom of page