Arbetsdagar 2022


ARBETSDAGAR

Enligt nyttjanderättsavtalet skall varje lottinnehavare delta på minst två arbetsdagar,
så boka in datumen i kalendern redan nu.

Vi har två pass, ett kl. 10–12 och ett kl. 13–15, med gemensam samling däremellan för korvgrillning och lite information. Samling på Birgers backe.

 

Arbetsdag 1 är planerad till lördag 9 april

Arbetsdag 2 är planerad till lördag 11 juni

Arbetsdag 3 är planerad till lördag 20 augusti

Arbetsdag 4 är planerad till lördag 8 oktober