top of page

Arbetsdagar 2024

Enligt nyttjanderättsavtalet skall varje lottinnehavare delta på minst två arbetsdagar, så passa på att boka in datumen i kalendern redan nu. Inför arbetsdagarna kommer styrelsen att införskaffa nödvändigt material för upprustning av området.

Detaljerad information kommer några veckor innan respektive datum.

Det kommer att finnas både lättare och tyngre arbetsuppgifter, så att alla medlemmar kan delta efter förmåga och ork.

Om du inte deltagit på två arbetsdagar har du brutit mot nyttjanderättsavtalet och då kan styrelsen besluta om uteslutning.

 

OBS! Det är de ordinarie arbetsdagarna som gäller! Styrelsen kan endast i undantagsfall ordna arbetsuppgifter på annan tid.

Arbetsdag 1 är planerad till lördag 13 april

Arbetsdag 2 år planerad till söndag 2 juni

Arbetsdag 3 är planerad till lördag 17 augusti

Arbetsdag 4 är planerad till lördag 5 oktober

 

Obs! att 2 juni är en söndag. Det har framförts önskemål om att inte alla arbetsdagar skall ligga på lördagar. Tiden blir den samma som förra året kl 10.00 – 14.00, med paus för gemensam fika och ev föredrag.

Vid ihållande regn flyttas lördagens arbetsdag till söndag, info går i så fall ut via mejl på lördag morgon. Vid ihållande regn på söndagens arbetsdag skickas mejl ut med besked om ny arbetsdag. 

bottom of page