top of page

Årshjul i listform 2024

 

Årsmötetisdag 19/3, i Majornakyrkan, Chapmanstorg, kl 18.00. 

Vattnet sätts på – i slutet av mars eller mitten av april

Toan öppnas början av april

Arbetsdag 1 – lördag 13 april 

Lottbesiktning 1 – mitten av maj 

Arbetsdag 2söndag 2 juni Obs!

Yogafestivalen – lördagen innan midsommar – 15 juni

Lottbesiktning 2 – mitten av augusti 

Arbetsdag 3lördag 17 augusti

Medlemsavgiften för 2025 – betalas senast 30 september på Plusgiro 58 89 46-4

Arbetsdag 4 lördag 5 oktober 

Toan stängs – slutet av oktober  

Lottbesiktning inför vintern* – november

Vattnet stängs av – slutet av november 

OBS! Datum för när vattnet sätts på och stängs av, är ungefärliga och kan variera år från år, beroende på väder och eventuell frostrisk.

 

* Efter odlingssäsongen och särskilt inför vintern ska lotten städas, och fiberduk, jordsäckar och gamla krukor tas om hand och slängas hemma.

bottom of page